Korting salaris bij ziekte politie


korting salaris bij ziekte politie

ziek, soms beter, wanneer een medewerker afwisselend (gedeeltelijk) ziek en volledig beter is, wordt de ziekte als voortzetting van een eerdere ziekte beschouwd, als deze plaatsvindt binnen vier weken na herstel. Echter, zij is op dat moment nog ziek. Bij individuele gevallen van terminale ziekte kan de medewerker een beroep doen op de hardheidsclausule. Hieronder zijn de meest actuele versies te vinden. Naar boven, periodieke salarisverhogingen en doorbetaling van vergoedingen en toelagen. Van 1 oktober tot 1 november 2009 (1 maand) heeft zij last van zwangerschapsgerelateerde klachten. Als de werknemer die ziek is wegens haar zwangerschap vraagt de werkgever de ZW-uitkering aan bij het UWV en wordt de ZW-uitkering aan de werkgever uitbetaald. Er zijn twee mogelijkheden.

Voorbeeld, lokaal heeft een werkgever vastgesteld dat een referte-tijdvak van 3 maanden geldt. Naar boven, de hoogte van het door te betalen salaris en toegekende salaristoelage(n). Op 1 augustus 2009 raakt zij zwanger. Voorbeeld Een medewerker is vanaf ziek.

Dacia korting
Werkende ouder korting
50 plus korting praxis
Dinoland zwolle korting

In dit geval geldt 21 augustus 2009 als eerste ziektedag, waarop de termijn voor het terugbrengen van het salaris en toegekende salaristoelage(n)begint te lopen. Hij werkt dan immers (3 x 70) / 4 52,5. In de Ziektewet (artikel 29a) is geregeld dat medewerksters die de periode voorafgaand en na het zwangerschaps- en bevallingsverlof, aanspraak maken op een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Voor de berekening van de periode van de hoogte van de loondoorbetaling worden alleen de periodes van ziekte bij elkaar opgeteld. Dit betekent dat op (dit is 6 maanden na ) het salaris en toegekende salaristoelage(n)wordt teruggebracht tot.

Overeenkomstig een algemene salarismaatregel in de sector politie. ACP Academy Belastingservice Duo-lidmaatschap Korting, nTI-opleiding. Het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie.


Sitemap