Mondo verde kortingsbon


mondo verde kortingsbon

of onderdeel van het park naar eigen inzicht buiten bedrijf te stellen en te houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie (van een deel van de prijs) van het entreebewijs en/of andersoortige vergoeding. In geval van een aanbetaling die leidt tot de definitieve reservering, krijgt de opdrachtgever een factuur die binnen twee weken betaald dient te worden en die vervolgens na afloop van het feest verrekend zal worden met de totaalfactuur. Het is eenieder verboden zich buiten openingstijden op te houden op de terreinen van Mondo Verde. Op elke horecalocatie zijn daartoe getrainde en bevoegde ehbo-medewerkers en de hiervoor benodigde materialen aanwezig. Het gebruik van gebouwen, attracties en speeltoestellen is geheel voor eigen risico, Mondo Verde is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik hiervan. Mondo Verde is niet aansprakelijk voor schade, die wordt geleden door eigen onbehoorlijk gedrag zoals ook in deze algemene voorwaarden staat omschreven.

Mondo verde kortingsbon
mondo verde kortingsbon

S&r olympia brugge kortingsbon
Opusart kortingsbon
Joolz kortingsbon
50 kortingsbon

Feesten en evenementen in locaties van Mondo Verde duren niet langer dan tot.00 uur. Mondo Verde aanvaardt geen aansprakelijkheid aangaande fysieke of emotionele schade in verband met diefstal, beschadiging of verlies van zaken van derden, die zich ten tijde van het ontstaan van de schade in de gereserveerde accommodatie bevonden. Het voederen van dieren is alleen toegestaan met voedsel uit automaten en wel die Mondo Verde bij de betreffende verblijven ter beschikking heeft gesteld. Parkregels, om het bezoek aan Mondo Verde voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken gelden er parkregels. Het is niet toegestaan om van meerdere acties of kortingsbonnen gelijktijdig gecumuleerd gebruik te maken: er geldt steeds én actie of kortingsbon tegelijk. Indien bezoekers moedwillig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften negeren, dan kan het bedieningspersoneel hen van het gebruik uitsluiten zonder dat teruggave van entreegelden opeisbaar. Ook stroomstoringen vallen onder deze bepaling. Overige bepalingen Het verlaten van de paden geschiedt geheel op eigen risico. Sommige dieren kunnen bijten, dientengevolge mogen bezoekers geen handen door de hekken of in de kooien steken en moet er zorgvuldig omgegaan worden met persoonlijke bezittingen zoals brillen, fototoestellen, enzovoort. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor schade die en/of letsel dat door hun wangedrag en/of door het niet volgen van aanwijzingen van personeel ontstaat. In het verlengde van voorgaande bepaling is Mondo Verde niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door derden, aan apparatuur die door de opdrachtgever of door diens ingehuurd (geluid)technisch bedrijf aangesloten wordt.


Sitemap